Aktuality

IV. ročník mezinárodní odborné konference "Technologie pro ekologizaci spalin z energetických zdrojů"

Centrum ENET ve spolupráci s Envir & Power Ostrava a.s. a RAFAKO S.A. pořádá ve dnech 24.-26.9.2018 IV. ročník mezinárodní odborné konference „Technologie pro ekologizaci spalin z energetických zdrojů“.

Bližší informace za Centrum ENET poskytnou: doc. Dr. Ing. Bohumír Čech, případně Ing. Zbyszek Szeliga, Ph.D.


Aktivity v rámci projektu "Publish and Flourish" II

Jen 4 účastnice z celé Střední Evropy prezentovaly a účastnily se NFEAP Summer Conference 2018: The Future of Genres v norském Oslu (7. – 8. června 2018). Plenární přednášky přednesli přední vědci v oblasti aplikované lingvistiky a EAP (English for Academic Purposes) John M. Swales z University of Michigan, USA, Christine Tardy, University of Arizona, USA, a Carmen Pérez-Llantada, University of Zaragoza, Španělsko. Mgr. Alena Kašpárková, Ph.D. s kolegyní Mgr. Kamilou Etchegoyen Rosolovu, Ph.D. zde vystoupily se svou prezentací “A new world has opened up:” The effect of teaching the move-structure of abstracts to Czech doctoral students and academics – viz program


Aktuální informace - KORONAVIRUS

Od 11. 3. 2020 se ruší osobní účast všech studentů na výuce do odvolání. Další informace budou upřesněny na webových stránkách univerzity. Zákaz osobní přítomnosti studentů v prostorách vysoké školy zahrnuje jak výuku (prováděnou např. formou přednášek, seminářů nebo konzultací), tak konání zkoušek. Nepojede ani autobusová linka č.20, která jezdí ze zastávky Studentské koleje na Bazaly.


Mezinárodní konference „Ekologizace energetických zdrojů" a „Energetika a životní prostředí 2020"

Centrum ENET a Katedra Energetiky VŠB-TUO pořádají ve dnech 14. –16. 9. 2020 mezinárodní odbornou konferenci „Ekologizace energetických zdrojů" a „Energetika a životní prostředí 2020".


Centrum ENET se pyšní další odbornou knihou v nakladatelství SPRINGER

Vědcům projektu centra ENET vyšla další odborná kniha v prestižním nakladatelství Springer Nature Publishing. Kniha se zabývá současnou problematikou inovativního návrhu dopravních a skladovacích zařízení pomocí simulačních procesů a zapadá tak svým obsahem do řešených témat – Průmyslu 4.0.

Gratulujeme!