Laboratoř inteligentních sítí

Výzkum v oblasti technologií a komponent pro smart grids II

Registrační číslo: SP2019/159

Řešitel za VŠB – TUO: prof. Ing. Stanislav Mišák, Ph.D.

Doba řešení: 1.1.2019 – 31.12.2019


Optimalizace provozních parametrů elektrické distribuční soustavy s využitím umělé inteligence

Registrační číslo: TJ02000157

Řešitel za VŠB – TUO: Ing. Jan Vysocký

Doba řešení: 1.3.2019 – 28.2.2021


Ostrovní systémy, mikrosítě

Výzkumný tým se zabývá komplexním multioborovým výzkumem a vývojem v oblasti decentralizované výroby elektrické energie z obnovitelných zdrojů, ostrovními systémy a jejich řízením. Tým je tvořen odborníky v oblasti elektroenergetiky, měřicí a řídicí techniky, informatiky a matematiky.


Bezkontaktní detektor částečných výbojů pro distribuční vedení VN

Registrační číslo: TJ02000031

Řešitel za VŠB – TUO: Ing. Jan Fulneček, Ph.D.

Doba řešení: 1.3.2019 – 28.2.2021


Vehicle to home, Vehicle to grid

Výzkumný tým se zabývá vývoj technologií pro systémy, které umožňují kooperaci a sdílení akumulační kapacity mezi elektromobily a stacionárními akumulačními jednotkami pro napájení elektrických sítí (ostrovních i distribučních).


Diagnostika elektrických zařízení

Členové výzkumného týmu poskytují rozsáhlé služby v oblasti diagnostiky elektrických zařízení. Tým se zaměřuje na diagnostiku elektrických strojů točivých i netočivých, včetně diagnostiky elektrických sítí NN, VN.


Zvýšení úspor a efektivity parkovacích systémů pro dopravní prostředky

Registrační číslo: TH04010239

Řešitel za VŠB – TUO: prof. Ing. Stanislav Mišák, Ph.D.

Doba řešení: 1.1.2019 – 31.12.2021


Modulární měniče elektrické energie s vysokou výkonovou hustotou pro automobilové a letecké systémy

Registrační číslo: TH02020191

Řešitel za VŠB – TUO: prof. Ing. Stanislav Mišák, Ph.D.

Doba řešení: 1.1.2017 – 30.9.2020


Spolehlivost elektrických sítí

Výzkumný tým se zabývá otázkami spolehlivosti elektrických sítí. K dispozici je databáze o poruchách a výpadcích elektrické energie v distribučních sítích, obsahující údaje od roku 2000.


Optimalizace procesní inteligence parkovacího systému pro Smart city

Registrační číslo: FV40411

Řešitel: prof. Ing. Stanislav Mišák, Ph.D.

Doba řešení: 1.5.2019 – 30.4.2022


Chytrý systém pro řízení energie energetických sítí

Registrační číslo: TK02030039

Řešitel: prof. Ing. Stanislav Mišák, Ph.D.

Doba řešení: 1.5.2019 – 31.12.2023