Laboratoř inteligentních sítí

Aktuálně:

2020

Tisková zpráva – Automatizované parkovací systémy

Dne 9.6.2020 byla na webu VŠB-TUO zveřejněna tisková zpráva s informacemi o výsledcích projektu, který výzkumný tým VP3 řeší společně s firmou KOMA – Industry s.r.o. Celá tisková zpráva je uveřejněna zde

eJantarová cesta 2020

Členové výzkumného týmu Laboratoře inteligentních sítí se zúčastnili akce s názvem „eJantarová cesta 2020“, jejíž součástí bude konference o elektromobilitě. Akce se konala 30.-31.5.2020. Bližší informace zde

Rozhovor prof. Mišáka s redaktorem Hospodářských novin na téma budoucnosti energetiky

Dne 21.5.2020 byl v Hospodářských novinách uveřejněn rozhovor s prof. Mišákem s názvem „Závislost na jádru je nebezpečná, energetiku bychom měli decentralizovat“. Celý rozhovor je možné nalézt „zde“: https://archiv.ihned.cz/…ofesor-misak

Testování elektromobilů Renault ZOE a aplikace na sdílení elektromobilů autonapůl.cz

V únoru letošního roku byla navázána spolupráce s automobilkou Renault a firmou autonapůl.cz. V rámci této spolupráce byly zaměstnancům Centra ENET zapůjčeny ke služebním účelům dva osobní automobily Renault ZOE vybavené aplikací na sdílení elektromobilů. Technologii pro sdílení dodala firma autonapůl.cz, která v České republice provozuje první skutečný veřejný carsharing. Elektromobily byly zapůjčeny na 1 měsíc. Spolupráce mezi Centrem ENET, automobilkou Renault a firmou Autonapůl.cz bude pokračovat v červnu, kdy bude zapůjčena k testovaní nová verze Renault ZOE.

Kulatý stůl – potenciál pro energetický přechod Karlovarské kraje

Ve dnech 4.-.5.2.2020 se konala návštěva zástupců Evropské komise a Sekretariátu platformy pro uhelné regiony v Karlovarském kraji. Návštěva se týkala poskytnuté technické asistence k transformaci Sokolovska v souvislosti s ukončováním těžby uhlí v Karlovarském regionu. Doc. Ing. Lukáš Prokop, Ph.D. se účastnil jednání u kulatého stolu v pozici poradce v oblasti energetiky, jednání bylo zaměřeno na potenciál pro energetický přechod po ukončení těžby uhlí.

2019

Konference „10 let TPUE – energetika v minulosti a v budoucnu“

Dne 27.11. se konala konference s názvem „10 let TPUE – energetika v minulosti a v budoucnu“, kterou pořádala Technologická Platforma Udržitelná Energetika. Na konferenci v diskuzi mimo jiné vystoupil prof. Mišák a prezentoval možnosti využití ostrovních systému pro zabezpečení dodávky elektrické energie.

Konference " Inovativní přístupy v rozvoji měst, obcí a regionů"

Ve dnech 26.-27.11 se konala v atraktivních prostorách Dolní oblasti Vítkovice a Ostravské univerzity konference s názvem „Inovativní přístupy v rozvoji měst, obcí a regionů“. Na konferenci vystoupili s vyzvanými přednáškami prof. Mišák a doc. Prokop. Podrobnější informace jsou uvedeny zde.

„kulatý stůl Technologické platformy Energetická bezpečnost ČR“

Akce s názvem kulatý stůl Technologické platformy Energetická bezpečnost ČR se konala 25.listopadu 2019. Za Centrum ENET se akce zúčastnil prof. Mišák.

e-Salon Veletrh čisté mobility

Rozsáhlou expozici vybudoval tým Laboratoře inteligentních sítí na výstavě eSalon. Akce se konala ve dnech 14.−17. 11. 2019. V rámci expozice byl prezentován obousměrný měnič, který tvoří jednu z komponent celkového systému „Vehicle to Home“. Tento měnič vznikl v rámci výzkumu na projektu Technologické agentury ČR s názvem „TH02020191 – Modulární měniče elektrické energie s vysokou výkonovou hustotou pro automobilové a letecké systémy“.

Inspirační fórum 2019

Besedy zaměřené na problematiku udržitelné energetiky a konané v rámci akce s názvem Inspirační Fórum se za Centrum ENET zúčastnil jako jeden z hlavním řečníků prof. Mišák. Akce se konala 27.10. v Jihlavě.

Exkurze v Laboratoři inteligentních sítí

V rámci konference EkoEnergie, konané dne 19.10.2019, se v Laboratoři inteligentních sítí konala exkurze. Účastnící se měli možnost seznámit s nejnovějšími trendy v oblasti Smart Grids. Exkurze se zúčastnilo cca 30 osob.

Návštěva Smart Kalasatama District

Spolu s delegací krajského úřadu Moravskoslezského kraje se ve dnech 20.-22.10.2019 návštěvy Smart Kalasatama District zúčastnil Ing. Jan Fulneček, Ph.D. V rámci služební cesty proběhla prezentace a prohlídka Smart Kalasatama District, po které se uskutečnila diskuze s ředitelem „Forum Virium Helsinki“ p. Kerkko Vanhanenem.

Kick off meeting projektu KSP

Úvodního setkání v rámci projektu KSP se za Centrum ENET zúčastnil Ing. Jan Fulneček, Ph.D. Jednání se konalo v Praze 24.10.2019 a byly diskutovány možnosti spolupráce mezi Centrem ENET a korejskými výzkumnými organizacemi.

Návštěva vodíkového centra ZBT na Univerzitě v Duisburgu

Dne 26.8.2019 se zástupci Laboratoře inteligentních sítí zúčastnili návštěvy vodíkového centra ZBT na Univerzitě v Duisburgu v Severním Porýní Vestfálsku, cílem bylo kromě prohlídky vodíkového centra i navázání spolupráce v oblasti vodíkových technologií a prodiskutování možností budoucí spolupráce.

Melting pot v rámci Colours of Ostrava

Dne 20. 7. 2019 vystoupí od 14:00 – 15:00 na Melting Pot na UNIVERcity stage v rámci Colours of Ostrava prof. Ing. Stanislav Mišák, Ph.D. s přednáškou na téma „Svoboda přístupu k energiím a životu“.

Odkaz na program je zde

European Platform for Coal Regions in Transition: What it is and how it can support your region

Dne 15. a 16.7.2019 se konalo pracovní setkání Evropské platformy pro uhelné regiony. V rámci setkání prof. Ing. Stanislav Mišák, Ph.D. prezentoval projekt CEET. Projekt byl představen zástupcům dalších evropských zemí.

Bližší informace jsou zde

Navázání spolupráce k projektu CEET v Ústeckém a Karlovarském kraji

Dne 3.7.2019 se městě Most konalo setkání zástupců Moravskoslezského, Ústeckého a Karlovarského kraje, na kterém byl prezentován strategický projekt CEET, jehož cílem je spolupráce na vytvoření energetické koncepce a sdružení laboratoří napříč ČR, obzvláště v uhelných regionech pro zajištění energetické a surovinové nezávislosti v ČR. Za Centrum ENET vystoupil prof. Ing. Stanislav Mišák, Ph.D., které je rovněž autorem hlavní myšlenky projektu.

Kulatý stůl Building performance – 7.6.2019

Dne 7.6.2019 se v prostorách Ostravské univerzity konalo pracovní setkání s názvem „kulatý stůl Building performance“, kterého se za Centrum ENET zúčastnil prof.Ing. Stanislav Mišák, Ph.D. V rámci akce prezentoval vize cirkulární ekonomiky v oblasti zpracování odpadních materiálů.

Memorandum o spolupráci v oblasti vodíkových technologií

Centrum ENET Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava, které vyvíjí energetické zdroje s využitím odpadového hospodářství, lokálních obnovitelných zdrojů a průmyslu 4.0 je partnerem Cylinders Holding a společně s Moravskoslezským krajem pracují rozvoji na vodíkové mobilitě v regionu.

Tisková zpráva o podpisu memoranda

Eko Auto 2019

Ve dnech 13.-15.6.2019 se v Trojhalí Karolina v Ostravě koná výstava s názvem EkoAuto. Na výstavě se budou prezentovat zástupci Laboratoře inteligentních sítí se dvěma elektromobily a dalšími exponáty z oblasti elektromobility a technologií šetrných k životnímu prostředi. Další informace zde

eJantarová cesta 2019

Členové výzkumného týmu Laboratoře inteligentních sítí se zúčastnili akce s názvem „eJantarová cesta 2019“, jejíž součástí bude konference o elektromobilitě. Akce se konala 25.-26.5.2019. Bližší informace zde

Sraz elektromobilů v Olomouci

Dne 4.května 2019 od 9 hodin se na Horním náměstí v Olomouci bude konat „Sraz elektromobilů“. Srazu se zúčastní také členové Laboratoře inteligentních sí­tí.

Konference ENERGETIKA – VÝZVA PRO MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ

Dne 8.4.2019 se koná od 16:00 do 18:00 konference s názvem ENERGETIKA – VÝZVA PRO MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ. Konference se koná v Impact Hubu, Sokolská tř. 1263/24, 702 00 Moravská Ostrava a Přívoz. Na konferenci vystoupí jako host i prof. Ing. Stanislav Mišák, Ph.D. 

Konference: ÚDRŽBA A DIAGNOSTIKA: PREDIKTIVNÍ ÚDRŽBA 4.0

V rámci veletrhu AMPÉR 2019, který se koná ve dnech 19.-.22.3. v Brně, se uskuteční konference „ÚDRŽBA A DIAGNOSTIKA: PREDIKTIVNÍ ÚDRŽBA 4.0“. Odborným garantem konference je prof. Ing. Stanislav Mišák, Ph.D., který bude konferenci řídit a současně bude mít vyzvanou přednášku na téma „Technická diagnostika strojů – trendy a novinky s příhledem na problematiku Průmyslu 4.0“.

Další informace: zde

i-Mobilita 2019

Ve dnech 14.3. – 16.3. 2019 se bude na výstavišti Černá louka v Ostravě konat výstava zaměřená na elektromobilitu. Výstavy se zúčastní také členové Laboratoře inteligentních sítí. Odkaz na plakát

Konference DIAGO 2019

Centrum ENET je opět hlavním partnerem 38. ročníku konference DIAGO 2019, která se koná ve dnech 28.-30.1. 2019. V rámci konference prof.Ing. Stanislav Mišák, Ph.D. přednese vyzvanou přednášku na téma Diagnostika stavu bateriových úložišť pomocí analýzy teplotního pole. Odkaz

Reportáž o projektu „Národní centrum pro energetiku“

Odkaz na ivysílání

Regulace emisí CO2 z aut

Panelová diskuze „Regulace emisí CO2 z aut“. V panelové diskuzi vystoupili prof.Ing. Stanislav Mišák, Ph.D. a europoslanec Ing. Evžen Tošenovský. Akce se konala v pátek 18.1.2019 od 11:00 v rektorském salonku NA178 na VŠB – TU Ostrava. Leták k akci ke stažení zde

Odkaz na video

Napájení domů z elektromobilů?

V rámci Laboratoře inteligentních sítí je výzkum mimo jiné zaměřen na alternativní způsoby využití elektromobilů: Článek o probíhajícím výzkumu je možné číst zde.

2018

Kaggle competition

Společnost Kaggle vyhlásila celosvětovou soutěž na vývoj predikčních algoritmů pro detekci poruch izolovaných závěsných vodičů. Databáze poruchových stavů byla vytvořena pracovníky Centra ENET. Týmy z celého světa mají tři měsíce, aby vyvinuli algoritmus na predikci poruch. Jedná se o prestižní soutěž s celosvětovou působností. Bližší informace

Workshop: Strategie a infrastruktura chytrých měst v Norsku a ČR

Dne 11.12.2018 se konal mezinárodní workshop s názvem „Strategie a infrastruktura chytrých měst v Norsku a ČR“. Tento workshop byl pořádán statutárním městem Ostrava ve spolupráci s Norskou ambasádou. Vyzvanou přednášku přednesl prof.Ing.Stanislav Mišák, Ph.D. na téma "eMobilita jako součást energetického systému města.

Workshop „Agregátor a flexibilita“

Prof. Ing. Stanislav Mišák, Ph.D. se dne 1.10.2018 zúčastnil workshopu s názvem „Agregátor a flexibilita“, který pořádalo Ministerstvo průmyslu a obchodu a kde byly diskutovány aktuální problémy v oblasti národního akčního plánu pro chytré sítě. (NAP SG). Tisková zpráva

Členství v Asociaci elektromobilového průmyslu

Členové Laboratoře inteligentních sítí se stali zástupci VŠB – TU Ostrava v Asociaci elektromobilového průmyslu.

Sraz elektromobilu v Leskovci nad Moravicí

Členové výzkumného týmu se dne 25.8.2018 zúčas­tnili celorepublikového srazu elektromobilů, kde prezentovali své výsledky vědy a výzkumu v oblasti infrastruktury pro elektromobily. Více informací na webu www.asep.cz

Slavnostní otevření solární nabíječky v Karviné

Členové výzkumného týmu Laboratoře inteligentních sítí se zúčastnili ve slavnostního uvedení do provozu nabíjecí stanice, která využívá elektrickou energii získanou pomocí fotovoltaických panelů. Bližší informace např. zde

Invent Arena 2018

Členové výzkumného týmu Laboratoře inteligentních sítí se zúčastnili ve dnech 20.-22.6.2018 mezi­národní výstavy INVENT ARENA 2018, kde prezentovali zařízení s názvem "Adaptive protection for off-grid systems. Toto zařízení získalo na výstavě bronzovou medaili. Bližší informace zde

eJantarová cesta 2018

Členové výzkumného týmu Laboratoře inteligentních sítí se zúčastnili akce s názvem „eJantarová cesta 2018“, jejíž součástí bude konference o elektromobilitě. Akce se konala 26.-27.5.2018. Bližší informace zde

Pozvánka na akci

Video z akce

26. ročník mezinárodního veletrhu AMPER 2018

Členové výzkumného týmu Laboratoře inteligentních sítí se zúčastnili soutěže o Zlatý Ampér s řešením „Adaptivního chránění pro ostrovní systémy“ a získali v této soutěži čestné uznání.

Článek na elektrika.cz

Dne 13.3.2018 byl uveřejněn na serveru elektrika.cz článek o výzkumu, který probíhá v rámci laboratoře inteligentních sítí. Odkaz

Výstava EkoAuto 2018

Ve dnech 8.-10. 3. 2018 se na výstavišti Černá louka v Ostravě konala výstava EkoAuto 2018. V rámci doprovodného odborného programu proběhla přednáška Ing. Davida Valy a doc. Ing. Lukáše Prokopa, Ph.D. na téma „Využití elektromobilů pro ukládání elektrické energie“.

Konference DIAGO 2018

Centrum ENET se stalo hlavním partnerem 37. ročníku konference DIAGO 2018, která se koná ve dnech 29.-31.1. 2018. V rámci konference prof.Ing. Stanislav Mišák, Ph.D. přednese vyzvanou přednášku na téma Eliminace ferorezonance u přístrojových transformátorů napětí. Odkaz

Infotherma 2018

Ve dnech 22. až 25. 1. 2018 se koná výstava Infotherma, Centrum ENET bude na této výstavě prezentovat Sofistikovaný systém řízení ostrovního systému pro rodinný dům. Součástí výstavy je i odborný program, kde proběhne vyzvaná přednáška na téma „Nové trendy ve využití obnovitelných zdrojů pro napájení rodinného domu“. Podrobnější informace.

Czech Technology Platform Smart Grid Award

prof. Ing. Stanislav Mišák, Ph.D. a doc. Ing. Lukáš Prokop, Ph.D. se v pátek 19.1.2018 zúčastní slavnostního předání Czech Technology Platform Smart Grid Award.

2017

Vyzvaná přednáška prof. Petr Musílek – VŠB – TU Ostrava 10.11.2017

Dne 10.11.2017 se konala vyzvaná přednáška prof.Ing. Petra Musílka z University of Alberta na téma "Hosting Capacity of Urban Distribution Grids.

Konference „Smart region“ – hotel Imperial Ostrava 15.9.2017

Prof. Ing. Stanislav Mišák, Ph.D. prezentoval možnosti smysluplného využití obnovitelných zdrojů elektrické energie a energetického zpracování odpadu v regionu.

Zpráva v na www.idnes.cz

Děkovný dopis

Melting Pot v rámci Colours of Ostrava – 22.7.2017

Prof. Ing. Stanislav Mišák, Ph.D. a Ing. Lukáš Prokop, Ph.D. prezentovali výsledky výzkumu na akci Metling Pot, která se konala v rámci festivalu Colours of Ostrava. V rámci programu „Na kafe s…“ diskutovali s účastníky festivalu o problematice „Energeticky soběstačného rodinného domu“.

Seminář EGÚ Praha Engineering – 26.4.2017

V Praze se konal seminář s názvem „KONCEPT SMART GRIDS & METERING – PRINCIPY, DIGITALIZACE V ENERGETICE. SMART CITY PERSPEKTIVY A REALIZACE DLE NAPSG ČR“ Ing. Lukáš Prokop, Ph.D. prezentoval v rámci tohoto semináře vyzvanou přednášku s názvem" VYUŽITÍ OZE PRO NAPÁJENÍ OSTROVNÍCH SYSTÉMŮ".

Summer Energy School 2017 in Oviedo (Spain)

Ve dnech 10.-15. 7. se prof.Ing. Stanislav Mišák, Ph.D. a Ing. Lukáš Prokop, Ph.D. zúčastnili letní školy zaměřené na aktuální problémy v oblasti energetiky. Letní školu pořádá University of Oviedo. V rámci účasti byly předneseny dvě přednášky s názvy „Experiences with longtime off-grid system operation“ a „Off-grid systems in Framework of Energy 4.0.“ Účast byla financována z projektu Podpora mezinárodních vztahů v oblasti vzdělávání a vědy a výzkumu za finanční podpory Moravskoslezské­ho kraje.

Veletrh AMPÉR

Systém pro sdílení akumulační kapacity elektromobilu pro napájení rodinného domu bude prezentován na největším tuzemském elektrotechnickém veletrhu AMPÉR. Výzkumný tým doc. Mišáka představí unikátní řešení, které umožní napájení např. rodinného domu prostřednictvím energie akumulované v bateriích elektromobilu.

Seminář Údržba a diagnostika

V rámci veletrhu AMPÉR se koná dne 23.3. od 9:00 konference Údržba a diagnostika, vedoucím jedné ze sekcí bude doc.Ing.Stanislav Mišák, Ph.D.

Současně bude přednesen příspěvek „Diagnostika izolačních systémů elektrických strojů s využitím koncepce Industry 4.0“.

Infotherma 2017

Na výstavě Infotherma bylo prezentováno unikátní řešení s názvem „Sofistikovaný systém řízení energie pro zajištění celoroční energetické soběstačnosti provozu rodinného domu“, který na této výstavě obsadil 1. místo v kategorii patenty a vynálezy.