Projekty

Výzkum v oblasti technologií a komponent pro smart grids II

Registrační číslo: SP2019/159

Řešitel za VŠB – TUO: prof. Ing. Stanislav Mišák, Ph.D.

Doba řešení: 1.1.2019 – 31.12.2019


Optimalizace provozních parametrů elektrické distribuční soustavy s využitím umělé inteligence

Registrační číslo: TJ02000157

Řešitel za VŠB – TUO: Ing. Jan Vysocký

Doba řešení: 1.3.2019 – 28.2.2021


Bezkontaktní detektor částečných výbojů pro distribuční vedení VN

Registrační číslo: TJ02000031

Řešitel za VŠB – TUO: Ing. Jan Fulneček, Ph.D.

Doba řešení: 1.3.2019 – 28.2.2021


Zvýšení úspor a efektivity parkovacích systémů pro dopravní prostředky

Registrační číslo: TH04010239

Řešitel za VŠB – TUO: prof. Ing. Stanislav Mišák, Ph.D.

Doba řešení: 1.1.2019 – 31.12.2021


Modulární měniče elektrické energie s vysokou výkonovou hustotou pro automobilové a letecké systémy

Registrační číslo: TH02020191

Řešitel za VŠB – TUO: prof. Ing. Stanislav Mišák, Ph.D.

Doba řešení: 1.1.2017 – 30.9.2020


Optimalizace procesní inteligence parkovacího systému pro Smart city

Registrační číslo: FV40411

Řešitel: prof. Ing. Stanislav Mišák, Ph.D.

Doba řešení: 1.5.2019 – 30.4.2022


Chytrý systém pro řízení energie energetických sítí

Registrační číslo: TK02030039

Řešitel: prof. Ing. Stanislav Mišák, Ph.D.

Doba řešení: 1.5.2019 – 31.12.2023