Laboratoř sypkých hmot

VaV pracovních nástrojů zemědělských strojů

Číslo projektu: TA04021078

Řešitel: Ing. Jan Nečas, Ph.D.

Termín řešení projektu: 1.1.2015 – 31.12.2017


Výzkum a měření mechanicko-fyzikálních vlastností sypkých hmot

Tým laboratoře sypkých hmot se prioritně zabývá měřením mechanicko-fyzikálních vlastností sypkých hmot, které jsou důležitými vstupními parametry do metod FEM, DEM, či CFD. Dále se tyto naměřené hodnoty využívají k návrhu dopravní a skladovacích zařízení. Hlavním výzkumem úkolem a náplní laboratoře je rozklíčovat základní principy a chování partikulárních hmot.


Matematické modelování pohybu sypkých hmot metodou diskrétních prvků (DEM)

Výzkumný tým se zabývá zkoumáním dynamického toku sypkých hmot po dopravních trasách a ve skladovacích či úpravnických zařízeních. Důležitou podmínkou využití DEM metod při návrhu a optimalizaci těchto zařízení je výzkum vlastností sypkých hmot, které jsou vstupními hodnotami a jsou využity pro validaci a kalibraci výpočetní metody.


Projektová a konstrukční činnost s podporou matematického modelování

Tým laboratoře sypkých hmot se zabývá návrhem, diagnostikou a optimalizací dopravních, upravnických a skladovacích zařízení za pomocí nejnovějších metod.


Bilateral cooperation and exchange of expertise in the field of transport

Číslo projektu: 7F16032

Řešitel: Ing. Jan Nečas, Ph.D.

Termín řešení projektu: 1.1.2017 – 31.12.2017


Inovativní vývoj děliče pro efektivní analýzu sypkých hmot

Číslo projektu: TH02010028

Řešitel: Ing. Jan Nečas, Ph.D.

Termín řešení projektu: 1.1.2016 – 31.12.2019


Vývoj inovativního pneumatického dopravního systému

Registrační číslo: TH03010453

Doba řešení: 01/2018 – 12/2020

Řešitel za VŠB-TUO: doc. Ing. Jan Nečas, Ph.D.


Výzkum a optimalizace výrobního procesu a mechanických vlastností vstupních surovin pro výrobu tvrdých feritových magnetů

Registrační číslo: TJ02000333

Doba řešení: 03/2019 – 02/2021

Řešitel za VŠB-TUO: Ing. Jakub Hlosta