Výzkum a vývoj

Výzkum a měření mechanicko-fyzikálních vlastností sypkých hmot

Tým laboratoře sypkých hmot se prioritně zabývá měřením mechanicko-fyzikálních vlastností sypkých hmot, které jsou důležitými vstupními parametry do metod FEM, DEM, či CFD. Dále se tyto naměřené hodnoty využívají k návrhu dopravní a skladovacích zařízení. Hlavním výzkumem úkolem a náplní laboratoře je rozklíčovat základní principy a chování partikulárních hmot.


Matematické modelování pohybu sypkých hmot metodou diskrétních prvků (DEM)

Výzkumný tým se zabývá zkoumáním dynamického toku sypkých hmot po dopravních trasách a ve skladovacích či úpravnických zařízeních. Důležitou podmínkou využití DEM metod při návrhu a optimalizaci těchto zařízení je výzkum vlastností sypkých hmot, které jsou vstupními hodnotami a jsou využity pro validaci a kalibraci výpočetní metody.


Projektová a konstrukční činnost s podporou matematického modelování

Tým laboratoře sypkých hmot se zabývá návrhem, diagnostikou a optimalizací dopravních, upravnických a skladovacích zařízení za pomocí nejnovějších metod.