Ukončené projekty

Projekty MŠMP – Studentská grantová soutěž

Charakteristika nedopalu v popelu z lokálních topenišť

Kód: SP2017/185
Řešitel: Ing. Marek Kucbel
Termín řešení projektu: 1.1.2017 – 31.12.2017

Výzkum chování uhlíku během termických procesů

Registrační číslo: SV7776641/2101
Řešitel: Ing. Marek Kucbel
Zkratka: Bioenergetika ZVT
Termín řešení projektu: 1.1.2016 – 31.12.2016

Propagace a popularizace výzkumu a vzdělávání v oblasti bioenergetiky

Číslo projektu: CZ.1.07/2.3.00/45­.0006
Řešitel: prof. Ing. Helena Raclavská, CSc.
Zkratka: Bioenergetika ZVT
Termín řešení projektu: 4.3.2014 – 30.6.2015

Projekty TAČR

Výzkum fyzikálního a chemického charakteru mikročástic v emisích

Číslo projektu: TA02020004
Řešitel: prof. Ing. Konstantin Raclavský, CSc.
Termín řešení projektu: 1.1.2012 – 31.12.2015