Projekty TAČR

Identifikace původu prachových částic v silničním prachu a technologické možnosti pro jejich snížení

Číslo projektu: TJ02000327
Řešitel: Ing. Švédová Barbora, Ph.D.
Termín řešení projektu: 1. 3. 2019 – 28. 2.2021

Výstupy:

  • ŠVÉDOVÁ, B., M. KUCBEL, P. KANTOR, M. ŠAFÁŘ, D. BIELESZ a H. RACLAVSKÁ. Mapa celkové imisní zátěže z dopravy pro vybraná území Moravskoslezského kraje. 2020. Mapy – anotace
  • ŠVÉDOVÁ, B., M. KUCBEL, P. KANTOR, M. ŠAFÁŘ, D. BIELESZ a H. RACLAVSKÁ. Mapa plošné distribuce částic pocházejících z půdní resuspenze. 2020. Mapy – anotace
  • ŠVÉDOVÁ, B., M. KUCBEL, P. KANTOR, M. ŠAFÁŘ, D. BIELESZ a H. RACLAVSKÁ. Mapa plošné distribuce prvků – vybraných jako indikátory dopravní zátěže. 2020. Mapy – anotace
  • ŠVÉDOVÁ, B., M. KUCBEL, P. KANTOR, M. ŠAFÁŘ, D. BIELESZ a H. RACLAVSKÁ. Mapa plošné distribuce silničního prachu, částice pocházející z přepravovaných nákladů. 2020. Mapy – anotace

Využití markerů pro identifikaci původu paliva v lokálních topeništích

Číslo projektu: TH02030922
Řešitel: Ing. Růžičková Jana, Ph.D.
Termín řešení projektu: 1. 1. 2017 – 31.12.2020

Výstupy:

  • RŮŽIČKOVÁ, J., H. RACLAVSKÁ, K. RACLAVSKÝ, M. KUCBEL a B. ŠVÉDOVÁ, B. Metodika pro identifikaci markerů ze spalování biomasy v pevné usazenině ze spalinových cest. 2018. Metodika – anotace
  • RŮŽIČKOVÁ, J., H. RACLAVSKÁ, K. RACLAVSKÝ, M. KUCBEL a B. ŠVÉDOVÁ, B. Metodika pro identifikaci markerů ze spalování fosilních paliv v pevné usazenině ze spalinových cest. 2018. Metodika – anotace

Vliv přídavku biouhlu na změnu vlastností kompostu

Číslo projektu: TH02030925
Řešitel: prof. Ing. Raclavský Konstantin, CSc.
Termín řešení projektu: 1. 1. 2017 – 31. 12. 2020

Výstupy:

  • RACLAVSKÝ, K., H. RACLAVSKÁ, J. RŮŽIČKOVÁ a H. ŠKROBÁNKOVÁ. Metodika hodnocení kvalitativních znaků kompostu s přídavkem biouhlu. 2018. Metodika – anotace