Smluvní výzkum

2018

 • JSB Match Diabolo, a.s. – Návrh alternativních materiálů pro výrobu střeliva.
 • ENVItech Bohemia, s.r.o. – Identifikace zdrojů znečišťování ovzduší v Otrokovicích.
 • E-Expert, spol. s.r.o. – Analýzy odběrů imisí – částic PM10 v lokalitě Hradisko a Kopeček.
 • Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě – Identifikace podílu původců znečišťování na kvalitě ovzduší za špatných rozptylových podmínek a dobrých rozptylových podmínek.

2017

 • Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě a SMOLO, a.s. – Imisní monitoring pro MMO a Moravskoslezský kraj: DNA polétavého prachu v inverzích epizodách.

2016

 • ENVItech Bohemia, s.r.o – Analýzy suspendovaných částic pro potřeby identifikace zdrojů v okolí průmyslové zóny Slávia v Napajedlích.
 • SMOLO, a.s. – Chemické a fázové složení odprašků včetně technologických postupů.
 • E-Expert, s.r.o. – Identifikace zdrojů znečištění ovzduší, Olomouc.
 • Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě
 • Zemědělský výzkum,spol. s r.o.

2015

 • ENVItech Bohemia, s.r.o – Analýza vzorků emisí a imisí pro monitoring – Ružomberok.
 • E-Expert, s.r.o. – Realizace VZ „Analytický a mapový modul“, analytická metodika pro určení selektivních markerů pro jednotlivé emisní zdroje.
 • INGEA recyklace, s.r.o. – Stanovení podmínek pro energetické využití BRKO.