Projekty

Elektromobilita v česko-polském příhraničí/Elektromobilność na czesko-polskim pograniczu

Registrační číslo: CZ.11.4.120/0­.0/0.0/16_013/00­01585

Doba řešení: 1. července 2018 – 30. června 2019

Řešitel za VŠB- TUO: Ing. Simona Jursová, Ph.D.

Dotační titul: INTERREG V-A Česká republika – Polsko, Fond mikroprojektů 2014–2020 v Euroregionu Silesia


Energetické výzkumně vývojové informační centrum ČR

Registrační číslo: LTI17023

Řešitel za VŠB – TUO: prof. Ing. Jaroslav Purmenský, DrSc.

Doba řešení: 2017 / 2019


Přeshraniční spolupráce vědeckých pracovníku v oblasti energetického využití odpadů s ohledem na ŽP

Registrační číslo: CZ.3.22/3.3.04/13­.03613

Řešitel za VŠB – TUO: Ing. Pavlína Pustějovská, Ph.D

Doba řešení: 2013 – 2014


Pyrolýzní jednotka s indukčním ohřevem

Registrační číslo:CZ.01.1­.02/0.0/0.0/15_019/00­04681

Řešitel za VŠB – TUO: Ing. Jan Najser, Ph.D.

Doba řešení: 1.1. 2017 – 31. 7. 2017


Rozvoj česko-norské spolupráce v oblasti energetiky

Registrační číslo: 7F16024

Řešitel za VŠB – TUO: doc. Ing. Stanislav Honus, Ph.D.

Doba řešení: 2017


Spolupráce vědecko-výzkumných CZ-PL institucí při organizaci česko-polského sympozia

Registrační číslo: CZ.11.4.120/0­.0/0.0/16_013/00­00653

Řešitel za VŠB – TUO : prof. Ing. Jiří Bilík, CSc.

Doba řešení : 1.2.2017 – 31.1.2018

Dotační titul: INTERREG V-A Česká republika – Polsko, Fond mikroprojektů 2014–2020 v Euroregionu Silesia


Termické zpracování zbytků po suché fermentaci

Registrační číslo: TH02030120

Řešitel za VŠB – TUO: Ing. Jan Najser, Ph.D.

Doba řešení:01/2017 – 02/2020


Torifikace

Registrační číslo: CZ.01.1.02/0.0/0­.0/15_019/0004771

Řešitel za VŠB – TUO: Ing. Jan Najser, Ph.D.

Doba řešení:1/2017 – 9/2019


Vědecko-výzkumná spolupráce pro rozvoj ekodopravy v česko-polském příhraničí

Registrační číslo projektu: CZ.11.4.120/0­.0/0.0/16_013/00­02137

Řešitel za VŠB-TUO: Ing. Simona Jursová, Ph.D.

Doba řešení: 2. 1. 2020 – 31. 12. 2020


Využívání alternativních zdrojů energie v česko-polském příhraničí

Registrační číslo: CZ.3.22/3.3.04/13­.04175

Doba řešení: 1. 1 2014 – 31. 12. 2014

Řešitel za VŠB-TUO: Ing. Simona Jursová, Ph.D.


Vývoj reaktoru pro kultivaci řas osvětlením spektrálním světlem GROW LED s využitím oxidu uhličitého z bioplynu

Registrační číslo: TH04020180

Doba řešení: 01/2019 – 12/2022

Řešitel za VŠB-TUO: Ing. Jan Najser, Ph.D.


Vývoj technologie pro čištění a úpravu syntézních plynů

Registrační číslo: TH02020032

Řešitel za VŠB – TUO: Ing. Jan Najser, Ph.D.

Doba řešení: 01/2017 – 12/2019


Zhodnocení agromateriálů gasifikací pro kogeneraci

Registrační číslo: CZ.01.1.02/0.0/0­.0/15_019/0004885

Řešitel za VŠB – TUO: Ing. Jan Najser, Ph.D.

Doba řešení: 01/2017 – 9/2019


Zvýšení účinnosti výroby stlačeného vzduchu v kompresorových stanicích pomocí ORC kompresoru.

Registrační číslo: TH02020183

Řešitel za VŠB – TUO: Ing. Jaroslav Frantík, Ph.D.

Doba řešení: 01/2017 – 2/2020 – Prodlouženo řešení do 11/2020