Výsledky a publikace

Spolupráce

Spolupracujeme s řadou tuzemských a zahraničních firem při řešení problematiky energetického využívání netradičních paliv a odpadů. Realizace výzkumných a vývojových prací probíhá formou přímé komerční spolupráce nebo prostřednictvím národních projektů.


Publikace

V sekci reference je možné nalézt kompletní přehled o výsledcích vědy a výzkumu (publikace, patenty, …), přehled o zakázkách realizovaných pro průmyslové partnery (projekty smluvního výzkumu) a seznam ukončených vědeckovýzkumných projektů.

Výsledky vědy a výzkumu jsou prezentovány za aktuální rok a léta 2015 až 2019.